انرژی چیست ؟                                             

1- انرژي را تعريف كنيد؟

2- در حركت پنكه كدام شكل انرژي به شكل ديگري تبديل مي شود؟

3-    چه چيزهائي انرژي دارند؟

4 ما برای چه چیزی به انرژی نیاز داریم؟

5 -  انرژي الكتريكي چه كارهايي مي تواند انجام دهد؟    

6 -   در راديو چه انرژي هايي به يكديگر تبديل مي شوند؟  

7 -  رعد و برق چه انرژي هايي دارد؟  

8-    نور خورشيد انرژي .......... و ...................  دارد.      

9 -   براي شنا كردن به انرژي .................. نياز داريم.

10-  براي انجام دادن كارها و به حركت در آوردن چيزها به  ........................ نياز داريم.

11-   براي پختن غذا و گرم كردن خانه به انرژي  ...................... نياز داريم.

12-   صداي هواپيما شيشه پنجره را مي لرزاند. انرژي ................  شيشه را مي لرزاند.

13-   در روشن كردن اتو انرژي ..............  به انرژي ................. تبديل مي شود.

14 -  انسان انرژی مورد نیاز خود را از ...................... بدست می آورد.

15- دو کار نام ببرید که انرژی خیلی زیاد لازم دارند؟

16-شکل های مختلف انرژی را نام ببرید.

17   انرژی حرکتی چیست ؟ دو مثال بزنید.

18- انرژی حرکتی کدام یک بیشتر است ؟

 الف -دوجرخه یا اتومبیل

ب خرگوش یا لاک پشت

ج هلی کوپتر یا هواپیما

19 انرژی گرمایی چیست؟

20- از انرژی گرمایی برای انجام چه کارهایی استفاده می شود ؟

21- انرژی نورانی چیست ؟

22- از انرژی نورانی در انجام چه کارهایی استفاده می شود ؟

23- صدا دارای  ................. است چون می تواند بعضی چیزها رابه ............... در آورد .

24- اگر چند دانه برنج را روی رادیو بگذاریم و صدای رادیو را کم یا زیادکنیم چه اتّفاقی می افتد؟

25- انرژی الکتریکی چیست؟

26- از انرژی الکتریکی در انجام چه کارهایی استفاده می کنیم؟

27- هر یک از وسایل زیر دارای چه نوع انرژی می باشند؟

ماشین (                              ) آتش (                               ) چرخ گوشت (                    ) لامپ (                                  )

28- چگونه می توانید انرژی صوتی یک سوت یا شیپور را بیشتر کنید ؟

29- معمولاً انرژی همیشه به یک شکل باقی نمی ماند وبه شکل های  دیگری ................. می شود.

30-  چند کار نام ببرید که انجام دادن آنها به انرژی نیاز دارد؟

31- نقش انرژی گرمایی در تغییر حالت مواد (مثل تبخیر و یا ذوب ) چیست ؟

32 - در کاغذ مارپیچ کدام انرژی به انرژی دیگر تبدیل می شود؟

33- در وسیله های زیر کدام انرژی به شکل دیگری تبدیل می شود؟

پنکه :

اتو:

چراغ مطالعه :

ماشین آبمیوه گیری:

34-  دو کار نام ببرید که انرژی زیاد لازم دارند ؟

35- دو کار نام ببرید که انرژی کم لازم دارند؟

36- خورشد زمین را ..................... و ............................ می کند .

37- چندچیز نام ببرید که انرژی گرمایی دارند ؟

38 - چند وسیله نام ببرید که انرژی نورانی دارند ؟

39- چه چیزهایی انرژی صوتی تولید می کنند ؟

40- جه وسیله هایی را در خانه ، مدرسه ، و خیابان می شناسید که با انرژی الکتریکی کار می کنند؟

41- در هر یک کدام انرزی تولید می شود ؟

الف بخاری برقی

ب- سشوار                                                                                  و- قایق

ج- زنگ مدرسه                                                                          ی-  رادیو

د- هواپیما

س- آتش

42- اگر یک تکه کاغذ را به صورت مارپیچ بریده و با یک نخ در بالای جای گرم آویزان کنیم چه اتّفاقی می افتد؟

+ نوشته شده در  پنجشنبه پانزدهم مهر ۱۳۸۹ساعت 16:1  توسط ارژنگ حكم   |